STATUT

STATUT WIELKOPOLSKIEGO ZPN

Wersja jednolita na 1.01.2016

pobierz

REGULAMINY

REGULAMIN ROZGRYWEK na sezon 2016/2017
seniorów IV ligi i klas niższych, klas młodzieżowych, Pucharu Polski

Wersja jednolita na 1.09.2016

pobierz

 

Kartki na zmiany
Gospodarze zmiana zawodnika, Goście zmiana zawodnika 
pobierz

 

AKTY PRAWNE - WYDZIAŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA NA OBIEKTACH PIŁKARSKICH

 

Ustawa o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20 marca 2009 pobierz
Nowelizacja Dziennik Ustaw Nr 217 Poz.1280 pobierz
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wymogów jakie powinien spełniać Kierownik ds. Bezpieczeństwa pobierz
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej pobierz
Zakres Obowiązków Kierownika ds. Bezpieczenstwa pobierz
Wytyczne PZPN w sprawie wymogów techniczno-organizacyjnych  dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich pobierz
Bezpieczeństwo na zawodach piłkarskich nie będących imprezami masowymi pobierz
Informacja organizatora zawodów III Ligi pobierz
Informacja organizatora zawodów IV Ligi pobierz
Raport Delegata III i IV Ligi pobierz

 

 WNIOSKI O ODZNACZENIA

O nadanie odznaki honorowej WZPN pobierz
O nadanie odznaki honorowej PZPN pobierz
O nadanie medalu za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej pobierz
O nadanie odznaki "Za zasługi dla sportu" pobierz
O nadanie tytułu sędziego honorowego / zasłużonego pobierz